Velkommen

 

Vi har pr 1/02-2014 15 ansatte og lastebiler i daglig drift. Bilparken består nå totalt av 18 lastebiler.

 

Vårt hoved område er massetransport. Vi er med på å utbygging av f.eks. ny 4 felt på E16 Kongsvinger-Slomarka og E6 v/Minnesund.

 

Asfalt transport utgjør også en stor del av vår aktivitet. Særlig da i sommerhalvåret. 

 

Men vi har også kranbiler med 85tm kraner som utfører all slags løfte oppdrag. I tillegg har vi en semi m/walkingfloor, som transporterer alt fra bulk,(f.eks. flis og søppel), til stykkgods.

 

Og så har vi 2 krokbiler og en kombi bil som er i fast kjøring m/bl.a. korn og gjødsel for Felleskjøpet. I tillegg til at vi også har utstyr til maskin-transport.

Vi setter stor vekt på høy kvalitet i arbeidet vårt, og er veldig løsningsorientert. Ikke bare får vi jobben gjort, men også på den mest effektive, sikre og trygge måten.